+90 535 796 55 07-535 938 80 28 cmsondaj@gmail.com

Yeraltı Su Araştırmaları ve Su Sondajı

Yeraltı Su Araştırmaları ve Su Sondajı

Su sondajı
Su arama çalışmaları
Jeofizik etütler
Jeolojik ve Hidrojeolojik etütler
Su sondaj kuyuları açımı
Havalı-Köpüklü sistem ile sondaj delgisi
Çamurlu-Rotari sistem ile sondaj delgisi
Su sondaj kuyusu açımı ve sonlandırılmasında ki yapılan işlemler
Su sondajı sırasında çıkan suyun anında tahlil edilerek sondajın devamına veya o bölgenin tecrit edilmesine karar vermek.(Özellikle tarımsal amaç için sondaj yaptıranlar.)
Sondaj sonrası pompa tecrübesi sırasında yapılacak rutin ve kimyasal analizler.
Su sondaj kuyusunun kuyu logu
Kuyu logları sondaj kuyularının açılması esnasında karşılaşılan tüm olayların ve uygulanan tüm işlemlerin ayrıntılı yer aldığı bir bilgi formudur. Bir kuyu logunda; açılış tarihi, açan makine, kuyunun yeri, çapı, teçhiz planı, geçilen formasyonlar, inkişaf ve pompa tecrübesi değerleri ile kimyasal ve bakteriyolojik analiz neticeleri yer alır. Kuyu logları, kuyunun işletme safhasındaki olaylar ve karar açısından büyük önem taşır. Kuyu logu, pompa seçiminde, zaman içinde meydana gelebilecek dolguların, debi azalmalarının nedenleri ve çözümleri hakkında doğru kararlar alınmasına aynı zamanda her türlü tahlisiye işleminin doğru yapılmasına yardımcı olur.

Su Sondaj Çalışması Bitirme Raporu
Su Sondajı öncesi ve sonrası tüm çalışmaların bitirme raporu halinde dosyalanmasıdır.

Su sondaj kuyusu resmi çalışmaları(YAS)
Yeraltı suyu arama belgesi çıkarma hizmeti (167.madde YAS kanunu)
Yeraltı suyu kullanma belgesi çıkarma hizmeti(167.madde YAS kanunu)
Su sondajı sonrası suyun kullanımı
Pompa seçim ve satış hizmeti
Arıtma ve Hidrofor satış hizmeti
Teknik servis hizmeti
Su sondaj kuyu bakım ve temizlik hizmetleri