+90 535 796 55 07-535 938 80 28 cmsondaj@gmail.com

Teknik Şartname

2017 YILI SONDAJ MAKİNASI YEDEKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-AMAÇ
TTK Müesseseleri ve Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak P2/2-5
sondaj makinası ilerleme ve delici hava motoru yedekleri imal ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- İmalat teknik şartname ekindeki resimlerde belirtilen şekil, ölçü, standart, malzeme, işleme
işareti, tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır.
2.2- F-796-1/28 ile F-796-1/20, F-796-2/7² ile F-796-2/12 ve F-796-2/25 ile F-796-2/33 resim
no.’lu dişliler eş çalışan dişlilerdir. Eksenler arası resme uygun olacaktır.
2.3-Dişliler sementasyon sonu ısıl işleme tabi tutulup sertleştirilecektir
2.4-Isıl işlem sonu malzemelerde ilgili teknik resimlerde belirtilen sertlik ve sementasyon
derinliği elde edilecektir.
2.5-Dişlilerde profil taşlama yapılacaktır.
2.6-Nihayetsiz vida (F-796-2/33) ile vida çarkı (F-796-2/25) yuvarlanma metodu ile imal
edilecek ve taşlanacaktır.
2.7-İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar işlenen
yüzeyler için DIN 7168’e göre ince mertebede olacaktır.
2.8-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak çatlak, karıncalanma, kaynakla dolgu, çapak, boşluk
veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
3.2-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları
ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.2-Delici grubu yedekleri ile ilerleme grubu yedekleri kendi aralarında bir bütün olup
firmalar her bir grup yedeklerinin tamamına ayrı ayrı teklif verecekler ve her bir grup
ekonomik açıdan toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.
4.3- İşlenmiş yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanmış olarak teslim edilecektir.
4.4-Teklifte bulunan firmaların atölye ve tezgahları gerekirse görülerek incelenecek ve işin
yapılıp yapılamayacağı konusunda firmaya yeterlilik verilecektir.
4.5- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.6-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında tespit edilen
imalat ve malzeme hatalarına karşı ürünler firma garantisi altında olacaktır.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Malzemeler 75 takvim günü içinde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıda belirtilmiştir.