+90 535 796 55 07-535 938 80 28 cmsondaj@gmail.com

İZ SU

Proje Açıklaması

İZ SU

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2015 – 2019 yılları arasında kent genelinde yapacağı yatırımları, hazırladığı yeni stratejik planla belirledi. 3 sektöre ilişkin çok sayıda projenin yer aldığı İZSU Stratejik Planı’nda, atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon yatırımları, su ve su şebekesi yatırımları, su kaçakları kontrol projesi, baraj, arıtma ve su teminine yönelik çalışmalar ile yeni içme suyu arıtma tesisleri önemli yer aldı. Tüm dünyada yaşanan kuraklığı göz ardı etmeyen İZSU Genel Müdürlüğü, yatırımlarında mevcut su havzalarının korunması ve yeni su kaynaklarının bulunarak temiz ve sağlıklı su temini konusundaki çalışmalara ağırlık verdi. Çamlı, Değirmendere, Bostanlı, Alionbaşı barajlarının yapılması da stratejik planda yer aldı. 3 sektörde planlanan proje ve hedeflere ulaşmak için de 6 milyar 720 milyon liralık bütçe öngörüldü. Planlanan harcamaların sektöre göre dağılımında “Atık su ve taşkın yönetimi” birinci sırayı, “Yönetim ve kurumsal kapasite” ikinci sırayı, “İçme ve kullanma suyu yönetimi” ise üçüncü sırayı aldı.

Detaylar

Hizmet: İZ, SU

Tarih: 21-09-2015

Görüntüle